Megjelent a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések előzetes jóváhagyásáról szóló közlemény - 2021. 04. 06.
Agrárhírek

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak szerint mezőgazdasági biztosítások díjához vehető igénybe támogatás.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 16. § (2) bekezdés és a felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások c. fejezet 3. a) pontja alapján az Irányító Hatóság (IH) a biztosítási szerződések általános és különös feltételeit a biztosítók által benyújtott kérelmekre - az uniós jogi aktusban foglalt előírások teljesítésének vizsgálatát követően – az összes érintett biztosító részére jóváhagyta.

További információkért a gazdálkodók szíveskedjenek a falugazdászokhoz fordulni.

A közlemény az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsi-szerzdsek-elzetes-jvhagysrl-7

 

NAK

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK