Március 31-ig nyújtható be támogatási kérelem az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez - 2021. 03. 11.
Agrárhírek

A Kincstár 14/2021 (II. 25.) számú közleménye alapján a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés, támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerint támogatás igényelhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez.

Támogatás célja:

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés és megelőzés támogatásnak a célja, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) fertőzést terjesztő kártevők kiemelten az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni növényvédőszeres védekezés költségéhez vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

Támogatás jogosultjai:

 • a szőlőtermelő
 • a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés

Támogatás összege:

A támogatás a kijuttatott növényvédőszer vételárának, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás díjának legfeljebb 75%-a lehet, legfeljebb 12.000 Ft/ha, de kérelmenként maximum 240.000 Ft.

Felhasználható növényvédőszer:

A fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett rovarölőszer használható. A Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisát a NÉBIH honlapján lehet lekérdezni. https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

A támogatásra jogosító növényvédőszeres védekező tevékenység időszaka (mind a megelőzés, mind a betegség felszámolása kapcsán) idén 2021. május 1-től július 31-ig tart.

Határidők:

 • Támogatási kérelem benyújtási időszaka elektronikus úton: március 1. és március 31.
 • Védekezési időszak: a tárgyév május 1-től július 31-ig terjedő időszaka.
 • Kifizetési kérelem elektronikus benyújtási határideje: augusztus 15.

Támogatás igénylésének menete:

A támogatás igényléséhez 2021. március 31-ig kell a kérelmet benyújtani a Kincstárhoz.

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon (elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása –Támogatási kérelem) tölthető ki és nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Egy kérelmező a tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 1. szőlőtermelő esetén:
 • a szőlőtermelő azonosító adatai
 • üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás)
 • a szőlőültetvény adatai:
  • településnév,
  • szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);
  • a vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke.
 1. termelői szerveződés esetén:
 • a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő adatai;
 • üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);
 • a szőlőültetvény adatai:
  • településnév,
  • szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);
  • a vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke.

A kérelmezőnek a támogatási kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy növényegészségügyi megelőzéshez támogatást kíván igénybe venni, és megismerte a támogatási feltételeket.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

Az ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás során a kérelem nyomtatványt a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni.

kifizetési kérelem benyújtásának rendjéről, illetve a benyújtandó mellékletekről a Kincstár önálló közleményt fog megjelentetni.

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban részletes információk az alábbi linkeken találhatóak meg:

 

(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK