A tenyészbika tenyésztésbe állításának támogatása - 2019. 09. 09.
Agrárhírek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége – a kiskérődző-ágazatban jól működő kos- és baktámogatás mintájára – a húsmarha-ágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében 2018 év elején közösen kezdeményezte az Agrárminisztériumnál, hogy az állattartók a fiatal apaállatok tenyésztésbe állítása esetén vissza nem térítendő de minimis támogatást vehessenek igénybe.

A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet és a kapcsolódó 37/2019 (VIII.31.) MÁK közlemény alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igényelhető – a húshasznú szarvasmarha- és bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint a szarvasmarha-, és bivalyállomány genetikai színvonalának növelése érdekében – apaállat támogatási időszakban történő tenyésztésbe állítása esetén.

A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki a tárgyévben legalább egy apaállatot tenyésztésbe vont és a NÉBIH által üzemeltetett Tenyészet Információs Rendszerbe bejelentett tenyészetében, a tárgyév augusztus 31-én az ENAR szerinti adatbázisban a 18 hónapos kort betöltött nőivarú szarvasmarha vagy bivaly szerepel.

A támogatás mértéke:
a) húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint,
b) hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint,
c) magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint,
d) bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint

A támogatás a fenti MÁK közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0827 számú „Tenyészbika tenyésztésbe állításának támogatása - Támogatási kérelem elnevezésű nyomtatványon (évente egyszer, a tárgyév) szeptember 1. – szeptember 20. között a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához kell postai úton benyújtani. A nyomtatvány 5.1. alpontjában szereplő táblázat 4. oszlopában meg kell adni a tartás hely azonosítót. Ez az adat a 1350 Tenyészet igazoló lapon található meg, amelyet le lehet tölteni a NÉBIH https://portal.nebih.gov.hu/enar linken elérhető „Bejelentkezés az ENAR-ba” fülön történő belépést követően. A saját tenyészetükhöz hozzáféréssel nem rendelkező tenyésztők a Megyei Kormányhivataloktól, vagy a NÉBIH ENAR Ügyfélszolgálatától Tel.: 06-1-336-9050, E-mail: enarufsz@nebih.gov.hu) kaphatják meg az információt, amennyiben nem áll rendelkezésükre.

Fontos, hogy aki jogosult, az adjon be kérelmet, hiszen az idei igények számától is függ az, hogy jövőre újra meghirdetik ezt a lehetőséget.

Kiemelt feltételek:
-    A kérelmező a bejelentett tenyészetében lévő, a tárgyév augusztus 31-én az ENAR szerinti adatbázisban nyilvántartott és ebben az időpontban legalább a 18 hónapos kort betöltött nőivarú szarvasmarha vagy bivaly minden megkezdett harminc egyedszáma után egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.
Vagyis 0 - 30 db tehén és/vagy 18 hónaposnál idősebb üsző esetén 1 tenyészbikára igényelhető támogatás és aztán minden 30 tehén és/vagy 18 hónaposnál idősebb üsző után újabb egy tenyészbikára (31-60 esetén 2, 61-90 esetén 3 stb.).
-    Csak húshasznú fajtához tartozó (magyartarka esetén csak a hústípusú magyartarka), valamint magyar szürke és bivaly tenyészbikák után igényelhető a támogatás.
-    Húshasznú fajták (pl. Charolais, Limousin, Blonde d’aquitaine, Angus, Hereford, Murray grey, Fehér-kék belga stb.) esetén legfeljebb 750 000 Ft, hústípusú magyartarka esetén legfeljebb 650 000 Ft, magyar szürke esetén legfeljebb 400 000 Ft, bivaly esetén 300 000 Ft támogatás igényelhető bikánként.
-    A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra. A termelők összesített mezőgazdasági de minimis kerete 25 ezer euró (kb. 8 millió Ft) 3 évre, amibe az elmúlt 3 évben valamennyi de minimis jogcímen kapott támogatásuk beleszámít.
-    Azt, hogy minősített apaállatról van szó, az egyesületek/tenyésztőszervezetek igazolják, e nélkül nem adható be a kérelem.

Reméljük, sikeres lesz a támogatás, és a hazai húsmarha-állomány minősége gyorsabb mértékben tud javulni, mint eddig. Ez azért is fontos, mert fokozódó versenyre és csökkenő támogatásokra kell a jövőben számítani, amit azok fognak tudni túlélni, akik kiváló minőségű terméket, hatékonyan állítanak elő.

(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK