A birtokon tartási kötelezettség legfontosabb előírásai - 2019. 05. 31.
Agrárhírek

Állatalapú támogatások igénylésénél fontos feltétel az állatok birtokon tartása. A főbb feltételeket foglaljuk össze.

Termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha a támogatási kérelemben bejelentett anyajuh-létszámot a kérelem benyújtását követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás). A kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását az állatállomány átszállítása napjának bekövetkezésétől számítva 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell bejelenteni a Kincstár részére.

A termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a támogatási kérelemben bejelentett állatokat a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig folyamatosan birtokon tartja. A kérelmezett állattól a birtokon tartás során született borjakat a születésük napjától kezdődően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben kell tartani.

Elhullott, leölt, valamint selejtezett állat esetében a birtokon tartási feltétel teljesül, amennyiben kérelmező a kiesett egyedet a kieséstől számított hatvan napon belül a támogatási feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja és a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik. A kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül elektronikus úton kell bejelenteni. A pótlásként beállított állatra vonatkozó hat hónapos birtokon tartási kötelezettség számításakor a kieső állat esetében eltelt időt figyelembe kell venni, tehát a birtokon tartási idő nem kezdődik újra.


(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK