Változás a fiatal gazda pályázatban - 2018. 07. 18.
Agrárhírek

Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás és dokumentációja

 

A módosulások az alábbi pontokat érintik:

- szakmai mellékleteket tartalmazó fejezet: kiegészült egy 14. számú melléklettel „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” címmel.
A felhívás 3.4.1.1 B) 9. pontja előírja, hogy a Kedvezményezett köteles a támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig, továbbá a támogatást igénylő az Üzleti Terv II/2. pontjában vállalást tehetett arra vonatkozóan, hogy a működtetési időszak 4. év végére a támogatási kérelem benyújtásakor igazolt STÉ értéket megnöveli.

A 14. számú mellékletet az üzemméret igazolására (a felhívás 4.1. pontjában megjelölteken túl) lehet felhasználni, amellyel olyan területre vonatkozó STÉ érték is igazolható, amely a TERA kérelemben nem szerepel.

- A felhívásban a korábban Támogatói Okirat „kézbesítése” meghatározást a továbbiakban felváltja a Támogatói Okirat „hatályba lépését” megfogalmazás.
- A fenti módosításokkal összhangban módosult a 9. számú melléklet (Jogkövetkezmények), 13. számú melléklet (Szakmai beszámoló) valamint a Támogatói Okirat is.

 

NAK

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK