Tűzvédelem a mezőgazdaságban - 2018. 07. 09.
Agrárhírek

A nyári betakarítási munkákra kellő körültekintéssel kell felkészülni, ezért különösen fontos a munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratás, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak olyan erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát az üzemeltető elvégezte, és el van látva legalább 1 darab 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. Ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni. 

A gép kezelője munkavégzés előtt, után és a munkavégzés szüneteiben köteles a kipufogó-vezeték és a szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni, szükség esetén megtisztítani. 

A tartalék üzem- és kenőanyagot a járműtől, géptől, kazaltól, gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. 

A járműveken, gépeken olyan javítás, karbantartás, amely nyílt láng használatával vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és rostnövénytároló területén nem végezhető.  Munkaszünet idején a gépet, járművet a lábon álló kalászos terménytől, tarlótól, kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha ez nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell ezeket elhelyezni.  Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.  A gépek kezelője üzemeltetés közben nem hagyhatja el azokat.

 A szalmaösszehúzást, kazalozást végző gép az összehúzott szalmát, kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy égésterméke vagy annak csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A gépeket a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

Az aratást lehetőleg közút, illetve vasútvonal mentén kell először elvégezni. A learatott terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.  

Dohányozni gabonatáblán még a járművek, gépek vezető fülkéiben is tilos.  Az aratás idején a gabonatáblától legalább 15 méter távolságra lehet dohányzóhelyet kijelölni, éghető anyagtól, növényzettől mentes területen, és ott megfelelő mennyiségű vizet kell elhelyezni. 

Az elmúlt időszakban több mezőgazdasági fórumon is ismertette a hatóság az aratással kapcsolatos tudnivalókat, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a továbbiakban is szívesen áll rendelkezésükre tűzvédelmi szaktanácsadással. Folyamatos információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelem honlapján

 Dóka Imre tű. főhadnagy

megyei szóvivő

SZ-SZ-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK