Újszerű technológiai megoldás (átalakulóban levő rendszerszemlélet) a tápanyag visszapótlásban

Erősen fogy a megművelhető terület, ezért nem mindegy, hogy mennyit hozunk ki abból, ami még rendelkezésünkre áll – erre a gondolatmenetre épült a talajos termesztésben alkalmazható újfajta tápanyag-visszapótlási szemléletet és a szerves termékenységfokozó anyagokat ismertető AMINORET® technológia.

CSÖKKENŐ TERMŐTERÜLETEK

Kínában az urbanizációs folyamatok miatt évi egymillió hektárral csökken a mezőgazdaság számára rendelkezésre álló felület, ami döbbenetes szám. Azonban nemcsak a beépítésekre kell gondolni, ha a termőterület-csökkenésről van szó, hanem arra is, hogy a helytelen talajművelés és a részben ennek következményeként fellépő erózió is leépíti a területeinket. Eközben mind több élelmiszerre van szükség, vagyis mind inkább kénytelenek vagyunk egységnyi felületet hatékonyabban hasznosítani. Ez viszont nem lehetséges a talajélet és a növény élettani folyamatainak mélyebb megértése és számításba vétele nélkül.

A TRÁGYAPELLET FORGALMA INTENZÍVEN NŐ

A szerves növénytápláló trágya pelletek forgalma világszinten évi 10-12 %-kal nő, miközben ásványi trágyákból csak évi 2,5 %-kal növekszik az eladás. Európában és Európán kívül egyaránt töretlen a növekedés a szerves trágyák piacán, azonban Európán kívül sokkal lendületesebb a fejlődés.

Szerves növényi tápanyagokat mindenütt használnak a világon, bár kétségtelen, hogy más a motivációjuk a fejlett, mint a fejlődő országoknak – mondta. Az afrikai, a közel-keleti, az ázsiai és a dél-amerikai fejlődő országokban, ahol sokszor szárazság és silány talajok nehezítik a termesztést, leginkább azt várják el a szerves anyagoktól, hogy termékennyé tegyék a talajokat, és egyáltalán, megteremtsék a termesztés alapvető feltételeit. A FAO támogatásával mind többen szereznek mezőgazdasági szaktudást ezekben az országokban, így terjed a korszerű és szakszerű tápanyag-utánpótlás is.

FONTOS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG (BIODIVERZITÁS) MEGŐRZÉSE

Az európai és észak-amerikai tehetősebb országokban, ahol nem az éhezés ellen kell küzdeni, teljesen más megfontolásból alkalmazzák a szerves tápanyagokat. Itt már túl van a mezőgazdaság a kemizálási hullámon, és megtanulták az ezzel foglalkozó szakemberek, hogy bizonyos határokon túl nem lehetséges pusztán ásványi trágyákkal növelni a hozamot. Emiatt kezdik újra föleleveníteni az „ősi tudást”, és elővenni a szerves növényi tápanyagokat, bizonyos szinten a mai korhoz alkalmazva. Ugyanakkor itt – mivel nem az éhezés megszüntetése a mezőgazdaság fő célja – már számításba jönnek olyan szempontok is, mint a biológiai sokféleség megőrzése, illetve a termékek gazdagabb zamata, és ezek ugyancsak a szerves tápanyag-utánpótlásra irányítják a figyelmet.

ÉVI 517 EZER TONNA NITROGÉN MŰTRÁGYA MEGTAKARÍTÁS

Különböző vizsgálatok legalább 5-10 %-os hozamnövekedésről és 10-15 %-kal kevesebb növényvédőszer-felhasználásról számolnak be a biostimulátorokat használó termesztésben; a kijuttatott tápanyagok pedig 5-25 %-kal jobb hatásfokkal hasznosulnak, ha biostimulátorokat is adagolnak mellettük. Ha csak a legszerényebb, 5 %-os értékből indulunk ki, az azt jelenti, hogy évi 517 ezer tonna nitrogén-műtrágyát lehetne megtakarítani Európa-szerte, ha mindenhol használnának trágya pelletet.

HASZNOS GOMBÁK ÉS BAKTÉRIUMOK SZEREPE

Mindig teljes rendszerben kell gondolkozni, mert csak együtt van értelme a bemutatott hasznos anyagok – szerves tápanyagok, biostimulátorok és mikorrhiza, illetve trichoderma gomba – használatának. Elsőként a talajt kell olyan állapotba hozni (szerves anyagokkal), hogy semmilyen tulajdonságával ne akadályozza a növény tápanyagfelvételét, majd utána a növényt „hozhatjuk formába” (biostimulátorokkal, mikorrhiza gombákkal), hogy képes legyen a lehető legjobb hatásfokkal hasznosítani az elérhető tápelemeket.

Ebben segít rengeteget a szerves trágya pellet azzal, hogy megteremti a talajban az optimális tápanyag-felvétel lehetőségét.

A korszerű tápanyag-visszapótlás alapja a jó minőségű, semmiképpen sem kommunális eredetű pellettált, növény és humánpatogén kórokozóktól, kártevőktől, idegen anyagoktól és gyommagvaktól mentes tiszta szerves növényi tápanyag.

A szervestrágya pelletet ugyanúgy adagoljuk, mint az eddig megszokott – főleg vízoldható – műtrágyákat, de a laboreredmények alapján alkalmazzuk okszerű kombinációban a szerves trágyát és mellette a műtrágyákat, de szükség szerint csökkentsük a műtrágyák mennyiségét.