Új lágyszárú energianövények a gyakorlatban

Jelen publikációnkban három új, a gyakorlat számára perspektívikus, nagy biomassza hozamot adó lágyszárú növényfajokat, fajtákat ismertetjük, melyek alkalmasak arra, hogy mind tömegtakarmány ellátás biztonságát, mind a meglévő biogáz üzemek alapanyag ellátását biztonságosan megoldják. Itt csak azokkal a fajokkal foglalkozunk, melyekről saját kísérleti –és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk, elismerve több kutató egyéb lágyszárú, vagy fás növény megújuló energiaforrásként történő hasznosításában végzett munkáját, eredményét.

Bővebben...

A munkagépek többcélú kihasználása

A gépi munkák elvégzését akadályozó talajhibák megszüntetése

 

Az energia, az erő munkagépek beszerzési árai hazánkban nagyon magasak, és emellett, mivel nincs hazai mezőgépipar, külföldi cégektől kell a szükségletünket beszerezni.

A fentiek miatt szükség van a gépi munkák végzésének a jó megszervezésére, a saját és a bérgépek teljesítésének a növelésére.

Bővebben...

Refúgium (menedék) területek védelme és fejlesztése

Tessedik Sámuel, aki 1742. április 20-án a Pest megyei Albertin látta meg a napvilágot, tanulmányai befejezése és külföldi tapasztalatszerző útjai után visszatért a hazába. Egy fél évig Surányban Sréter György kastélyában udvari lelkészként tevékenykedett, ahonnan Szarvasra került. Szarvason az ötven évig ellátott papi hivatása mellett sokirányú tevékenységet folytatott, a teljes felsorolástól eltekintek. Polihisztor volt, a nép felemelkedéséért, a táj és a település fejlesztéséért tevékenykedett. A vizek szabályozását, az öntözést, a talajjavítást és a fásítást elsődleges fontosságúnak tartotta, ezért a melioráció hívének és elindítójának tekinthetjük. A melioráció jobbítást és javítást jelent, melyhez én is közel kerültem Szarvason a középiskolai tanulmányaim során. Termelési vezetőként, szakemberként a Tessediki példa nyomán 1949-től több beruházás kezdeményezésében és kivitelezésében vettem részt.

Bővebben...

A burgonya tavaszi tápanyag-ellátása

A burgonya eredményes termesztését a fémzárolt vetőburgonya, a megfelelő terméshozam, a minőségi tulajdonságok és a tárolhatóság garantálja. Az ehhez szükséges feltételeket a talaj előkészítésével és a szükséges tápanyagok biztosításával lehet megalapozni. Csak a nagy burgonyatermések lehetnek gazdaságosak, de annak alapvető feltétele a szükséges mennyiségű tápanyag biztosítása.

Bővebben...