A repce termesztése agrárökonómiai szemmel

Egyes feltevések szerint a repce már több mint 4000 éve termesztett növény, míg mások a középkorra teszik megjelenését. Azt azonban tényként kell elfogadnunk, hogy Európa nagy részének világítóolaj szükségletét már a középkorban a káposztarepce biztosította. Termesztésének eddigi története során a legnagyobb jelentősége ebben volt, és termőterülete is abban az időszakban volt a legnagyobb. Az újabb és korszerűbb energiahordozók megjelenése vetésterületét csökkentette ugyan, de széleskörű felhasználási lehetőségei miatt jelentősége továbbra is kiemelkedő.

Bővebben...

Szántóföldi permetezőgépek műszaki felülvizsgálatainak eredményei

Közvetlenül csak a biológiai hatáson keresztül egy növényvédő gép munkáját elbírálni nem lehet, hiszen az több tényező (konstrukciós, üzemeltetési, tábla-, növény-, időjárás-, hatóanyag-, kártevő és kórokozó-jellemzők stb.) kölcsönhatásának együttes eredője. Ezért olyan munkaminőségi jellemzőket kell meghatározni, amelyektől függ a biológiai hatékonyság, és ezek a munka megkezdése előtt/után vagy a kijuttatás közben is mérhetők, ellenőrizhetők, és értékük beállítható.

Bővebben...

A szárítótelepi és laboratóriumi gabonaminősítési módszerek és eszközök

Magyarországon a legnagyobb területen termesztett gabonanövényünk a búza és a kukorica. A gabonából készült liszt alapvető élelmiszer, számos ipari termék- és fontos takarmány alapanyaga. Ezért a betakarított gabonát felhasználásától függően minőségi vizsgálatok alá vetik. Tipikus esete ennek a szárítótelepi átvételnél történő minősítés. A minőségi vizsgálatokat és az alkalmazott eszközöket elsősorban őszi búza esetében mutatjuk be.

Bővebben...

Biokertészet - A biológiai növényvédelem rovarokkal

A biokertészkedés alapjai a régmúltba nyúlnak vissza. Aki manapság természet közeli módon kertészkedik, nem csak az új felismeréseket viszi át a gyakorlatba, hanem a régi hagyományokat is folytatja.

Az elmúlt évszázadok paraszt-kertjeiben a biológiai gazdálkodás alapjai már ismertek voltak: komposzt, szerves trágya, vegyes kultúrák és a természetes növényvédelem formájában.

 

Bővebben...

A tartósítás és tárolás berendezései

A kérődző állatok takarmányozásában a szálas- és tömegtakarmányok nem csak élettani, hanem gazdaságossági szempontból is igen fontos szerepet töltenek be. Tartósításuk két fő feladatot állít elénk: egyrészt a betakarítás után még élő növények ún. önlélegzéséhez kapcsolódó táplálóanyag-veszteségének minimalizálását, másrészt a tárolt halmazok romlási folyamatokkal szembeni védelmének biztosítását. A szálas- és tömegtakarmányaink korszerű erjesztéses rendszerű tartósítása és hosszúidejű tárolása terén az utóbbi években komoly eredményeket felmutató innováció ment végbe. Mielőtt ezt részleteznénk vessünk néhány pillantást a tématerület szűk elméletére, majd elevenítsük fel az elmúlt időszak gyakorlatát is.

Bővebben...