Vetőmag hamisítás, avagy mire figyeljenek a gazdák

Az ezredforduló óta több alkalommal is hamisított kukorica „vetőmag” bukkant fel a hazai piacokon. A felfedezett esetek közös jellemzője, hogy a zsákokban I. szaporítási fokú, beltenyésztéssel előállított vonalak keresztezéséből előállított vetőmag helyett közönséges árukukorica van. Az ellenőrök az egyes tételeknél a vetőmag helyett rossz minőségű, tisztítatlan és csávázatlan, tört szemeket is tartalmazó takarmánykukoricát találtak. Ezen áru újravetése már katasztrofális hozamcsökkenéshez vezet. Magyarországon csak a jogszabályban lefektetett követelményeknek megfelelő, hatóság által ellenőrzött vetőmagtételeket szabad forgalomba hozni.

Bővebben...

A kukorica termesztése agrárökonómiai szemmel 2013−ban

Világpiaci kitekintés

A globális kukoricatermésre vonatkozó előrejelzések rekord nagyságú kibocsátást prognosztizáltak, melyet az USDA 2013. november végén további 6 millió tonnával növelt meg. Így akár 963 millió tonna mag kerülhet a raktárakba, 100 millió tonnával több, mint az előző évben. A hozamok is túlmutatnak a korábban becsültnél, így az USDA 10,07 tonna/hektárra korrigálta a mutatót. Az Egyesült Államokban a világ legnagyobb termelőjénél 359,7 millió tonna kukorica került az idén betakarításra (1. ábra). Ugyanakkor az USA Környezetvédelmi Hivatala (EPA) előreláthatóan 10%-kal csökkenteni fogja az etanol kötelező bekeverési arányát 2014−től (AKI, 2013.10.24.). Ez a számítások szerint akár 13 millió tonna keresletkiesést is jelenthet a bioetanol üzemek részéről.

Bővebben...

Biztonságos gazdálkodás takarmánycirok termesztéssel

Hazánkban több térségben gazdálkodnak kedvezőtlen talajadottságú területeken, ahol az igényesebb szántóföldi kultúrák termesztése - különösen száraz, aszályos években - kockázatos lehet. Az időjárási szélsőségek miatt célszerű lenne nagyobb arányban termeszteni mostohább körülmények között is jövedelmező kultúrákat. Alternatív növények vetésterületének növelése a vetésváltás szempontjából is elengedhetetlen. Sajnos nem eléggé ismert növény hazánkban a cirok, a termesztésében és hasznosításában rejlő lehetőségeket nem használják ki sem a termelők, sem a felhasználók. Termesztésük olcsó, a gabonatermesztésben használt gépekkel minden munkaműveletet el tudunk végezni cirokban is.

Bővebben...

Mezőgazdasági munkagépek téli tárolása és állagmegóvása

A mezőgazdasági munkagépek karbantartási feladatatai a mezőgazdaságban igen sokrétűek lehetnek, pl. gépek, berendezések karbantartása és javítása; épületek, műhelyek karbantartása; gabonatárolók és hígtrágyatárolók javítása; öntözőrendszerek karbantartása; elektromos hálózat karbantartása és burkolattal ellátott és burkolat nélküli utak javítása. A jelen cikk a mezőgazdaságban végzett karbantartási tevékenység egy kis szeletével foglalkozik, ez pedig a mezőgazdasági munkagépek karbantartása.

 

Bővebben...

A kukorica-betakarításának lehetőségei és műszaki háttere

Magyarországon a kukorica a legnagyobb vetésterületen termesztett gabonanövény, közel 1,2 millió hektáron, a szántóterületünk 30%-án termesztik. A kukorica vetésterülete nagy részben árukukorica, ezen kívül silókukorica és vetőmag. A kukorica betakarítása morzsolva, csövesen és zúzva történhet. Mivel a kukorica 90-95%-át szemesen (morzsolva) takarítjuk be, ezért ebben a cikkben erre a technológiára helyezzük a hangsúlyt. Elsősorban mindezt műszaki oldalról világítjuk meg, a kukorica-betakarításhoz kapcsolódó gépeket és eszközöket ismertetjük.

Bővebben...