A jogviták rendezésének eljárási kérdései a földforgalom körében – (választott)bírósági keretek

Az alanyi jog által védett jogosultság kikényszerítésére a jogban többféle lehetőség is van. A kikényszerítés eszköze függ az igény jellegétől, de egyes igények esetén egyszerre több eszköz is rendelkezésre állhat, amelyek alkalmazása a jogosult választásától függ. Az igényérvényesítés lehetséges útjai például:

 

  • egyezség peren kívül és peres eljárásban (ennek keretében pl. közvetítői eljárás polgári ügyekben, büntető ügyekben, hatósági közvetítő)
  • hatósági eljárás
  • bírósági eljárás (Alkotmánybíróság, Nemzetközi bíróság, Európai bíróság, bíróság, választottbíróság)
  • speciális vitarendezési lehetőségek (alternatív konfliktuskezelés, békéltetés stb.)

Bővebben...

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Teljes cikk. A nyári időszakban megszaporodó feladatok ellátása érdekében szükség lehet új munkavállalókra is. Az egyszerűsített foglalkoztatás megoldást jelenthet az alkalomszerűen felmerülő feladatok legális keretek között történő elvégzésére. A mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára létesíthető az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) rendelkezései szerint is munkaviszony.

Bővebben...

A mezőgazdasági földek használatának új szabályai

Jelen cikk középpontjában a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) áll, mely a mezőgazdasági földeket érintő társadalmi viszonyok szabályozásának első lépéseként született meg. Emellett – az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése értelmében - további két sarkalatos törvény fogja szabályozni ezt a területet, nevezetesen az üzemszabályozási és a termelésszervezési törvény. Az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra (termelésszervezései törvény), továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó (üzemszabályozási törvény) még nem került elfogadásra. A jövőben megszülető jogszabályok további speciális rendelkezéseket tartalmazhatnak a földek tulajdoni és használati viszonyait illetően, amelyek megalkotásával válik teljes körűen szabályozottá a mezőgazdasági jogviszonyok komplex területe.

Bővebben...

Őstermelésből származó 2013. évi jövedelem bevallása

TELJES CIKK. Májusban a megszaporodó mezőgazdasági munkák mellett a gazdák kötelező feladata a 2014. május 20-áig teljesítendő 1353. számú személyi jövedelemadó bevallás benyújtása. A személyi jövedelemadó bevallás hivatalos elnevezése: „1353. számú Bevallás a 2013. évre a személyi jövedelemadó, járulék, különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről”.

Bővebben...

Termelői Értékesítő Szervezetek (TÉSZ-ek) szerepe a magyar kertészeti ágazatban

Sokszor hangoztatott tény, hogy Magyarország földrajzi, természeti adottságai kiválóak a zöldség-gyümölcs termesztéshez és kereskedelemhez, amihez jelentős szakmai tapasztalat is járul. Az ágazat jelenleg mégsem tudja kihasználni a kedvező adottságait, és teljesítménye elmarad a lehetőségektől. A termelés jelentős hányadát adó kisgazdaságok fejlődése, az értékesítési problémák megoldása, a kereslet-kínálat termelői alakítása együttes fellépéssel oldható meg. Jelenleg a zöldség-gyümölcs termékek 60%-a élelmiszerláncokon, diszkontokon keresztül jut el a fogyasztóhoz. Így a termékpálya átalakulása, a fogyasztói magatartás megváltozása, ezáltal a kiskereskedelmi láncok gazdasági súlyának megnövekedése miatt a termelők integrációs kényszerbe kerültek. A termelői együttműködés legfontosabb formája lett a Termelői Értékesítő Szervezet (TÉSZ), ami elsősorban az uniós szabályozásnak köszönhető.

Bővebben...