Adóeljárási szabályok 2016

1. Bejelentkezés, változásbejelentés

 

1.1. Egyéni vállalkozók

 a.) Általános szabályok

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adószám megállapítása érdekében az adózót bejelentési (bejelentkezési) kötelezettség terheli. Az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) a bejelentés alapján az adószámot megképzi és nyilvántartásba veszi az adózót.

  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerint egyéni vállalkozói tevékenységet folytató adózó (a továbbiakban: egyéni vállalkozó) az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz (a fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási – Budapesten fővárosi kerületi – hivatala által működtetett okmányirodához) intézett bejelentés benyújtásával, személyesen vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton kéri az adószám megállapítását. Az okmányirodához intézett bejelentés benyújtásával az adózó egyúttal az adóhatósághoz is teljesíti bejelentkezési kötelezettségét.

Bővebben...

Megjelent a mezőgazdasági gépek üzemeltetési költségeinek 2016-os kiadványa

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (NAIK MGI) egyik fontos feladatának tartja, hogy tájékoztatást adjon a gépüzemeltetés alakulásáról. Ezért az Intézet – más tevékenységei mellett – magyarországi bázisgazdaságokon keresztül kíséri figyelemmel a mezőgazdasági gépek üzemeltetési adatait, évről évre aktualizálva azok értékeit. A munka során a várható árakkal, bérekkel, valamint egyéb költségekkel kalkulálva kidolgozza és közreadja a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek (gépcsoportok) átlagos teljesítéseit és költségeit tartalmazó kiadványt, melyben összefoglalja, hogy a különböző gépekkel elvégzett munka tulajdonképpen mennyibe is kerül.

Bővebben...

A magyar ökopiac

A magyar biotermékek piaca, vagyis a megtermelt áru végleges helye és a fogyasztók köre részben megváltozott a kezdetek óta. Manapság egyre nagyobb a hazai felvásárló erő, bár a termékek nagy része még mindig export útján kerül értékesítésre. A kezdetekben azonban majdnem csak export biotermék előállítás folyt Magyarországon, vagyis ahhoz képest sokat javult a hazai kereslet az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek iránt.

Bővebben...

Csekély összegű támogatások szabályozása

A személyi jövedelemadó rendszerében egyes kedvezmények (pl. a beruházási kedvezmény, őstermelői adókedvemény) a közösségi előírások szerint agrár de minimis támogatásnak minősülnek. A cikk célja, hogy a támogatások kiindulási pontját jelentő szabályozást bemutassa.

Bővebben...