Hatékony hígtrágya kezelés

Az uniós szabályozással összhangban, Magyarországon is hatályba léptek azok a környezetvédelmi rendelkezések, melyek a talaj és vízbázis védelmét, valamint a hatékony tápanyag gazdálkodást szolgálják. Ennek megfelelően az állattartók kötelesek korszerűsíteni telepeik trágyarendszerét, különös tekintettel a (híg)trágya gyűjtésére, tárolására és kijuttatására. A korszerűsítést szolgáló beruházásokat az Unió jelentős mértékben támogatja. Nem mindegy azonban, hogy a kötelező modernizálás keretében jól működő, korszerű trágyarendszer épül-e meg, vagy a modernizációval új, eddig nem ismert problémákkal bővül a trágyatelepi nehézségek jól ismert sora. Az alábbiakban igyekszem röviden bemutatni a korszerű hígtrágya rendszerek jellemzőit, elsősorban a gyakorlati előnyök felől vizsgálva a kérdést.

Bővebben...

Korkép vagy kórkép?

Annak idején a „Gazdaképző” távoktatás program (Magyar Televízió –Szaksajtó  -Konzultációs  központok ; 1992-1999.)  témavezetőjeként arra törekedtem, hogy a juh-anyagot minden évben a hódmezővásárhelyi Szent György- napi juhászverseny eseményein rögzítsük. Ennek több oka is volt ! Elsősorban persze szakmai, hiszen itt juhászra és juhra  egyaránt megérdemelt figyelem összpontosult. Jó idő esetén a szakmai rendezvényeket valamiféle sajátságos, de mindig bizakodó, jókedvű hangulat ötvözte. Megmaradt bennem az idilli kép :  öreg juhász  hagyományos ünnepi öltözékében, kezében kosfejes juhászkampójával, oldalán sündörgő terelő  kutyájával, vagyis olyan, aki nyája viselkedéséből vagy a csillagok állásából meteorológusnál is pontosabban mondta meg az eső érkezését.

Bővebben...

Alternatív állatgyógyászat I.

A XX. század második felétől kezdve soha nem tapasztalt mértékben fellendült gyógyszer- és vegyipar a különféle kemikáliák, szintetikus gyógyszerkészítmények, rendkívül gazdag választékával árasztja el a piacot, a rászorultak milliárdjait, az egész emberiséget. Ugyanakkor a nap, mint nap megjelenő újabb és újabb gyógyszerekről nem egyszer rövid időn belül bebizonyosodik, hogy gyógyító hatásuk mellett jelentkező káros mellékhatásaik miatt hosszú távon nem alkalmazhatók. E közben az emberek egyre nagyobb hányada törődik komolyan az egészségével, igyekszik minél természetesebben élni, igyekszik a kémiai ipar ellenében, az önmaga és környezete mérgezésére irányuló folyamatot lassítani, megállítani, netán visszafordítani.

Bővebben...

Alternatív állatgyógyászat II.

Homeopátia

 

Az utóbbi évtizedekben mind szélesebb körben terjednek a mai iskolákban oktatott, széles körben ismert, és hivatalosan elfogadott hagyományos gyógymódoktól eltérő, ún. alternatív, vagy az előbbiek kiegészítéseként alkalmazható, ún. komplementer gyógyítási eljárások, melyek kedvező eredményei mind a humán, mind pedig az állatgyógyászat területén közismertek.

Úgy gondolom, hogy e módszerek megismerése és elterjesztése iránti vágy a kemikáliák, szintetikus gyógyszerkészítmények, "gyógyító mérgek" világában élő emberek, – az egész társadalom – magától értetődő reakciójának eredménye.

Bővebben...

Sertések télen gyakoribb csülökbetegségei

Az állatok környezetének összetevői közül azok a legfontosabbak, amelyek az állatra állandóan hatnak vagy rövid ideig, de akkor erősen hatnak, vagy azok, amelyek a legtöbb életjelenséget befolyásolják. Hogyha fontossági sorrendet kellene felállítani, első helyre az emberi tevékenységet tenném, mert az összes többi ettől függ. Rögtön ezután következik a takarmány (mennyisége, minősége, etetés módja stb.), mert ez a legtöbb életjelenséget befolyásolja. A többi fontosságára nem lehet általános érvényű megállapítást tenni. Mivel a padozattal a sertés egész életén át érintkezik és annak hibái számos életjelenséget befolyásolnak, minősége alapvető fontosságú! Nyilvánvaló, hogy természetszerű vagy ökológiai sertéstartásban, ahol az állatok természetes talajon sokat mozognak, vagy hagyományos tartásban, ahol bőségesen almoznak, a padozattal szembeni követelmények nem annyira szigorúak, mint a ma már a családi gazdaságokban is általános alom nélküli tartásnál (bár az sem mindegy, hogy az alomanyag hova kerül).

Bővebben...