Miért más? Mire való, és mire nem a vadtakarmányozás?

Az ember uralta élőhelyeken, elsősorban a gazdálkodásnak köszönhető élőhely átalakításoknak, és a gazdálkodási folyamatokból adódó, a természetesnél jelentősen drasztikusabb, táplálék ellátottság változások miatt, csökken a hozzáférhető táplálék kínálat. A táplálékhiányos időszakok egyrészt csökkenthetik az adott terület eltartóképességét, másrészt növelhetik a kultúrnövények állományaiban történő károkozást. Ennek részbeni kivédésére a legtöbb vadászterületen kiegészítő takarmányozást végeznek, ezzel próbálják meg az adott élőhely táplálékviszonyait kiegyenlíteni, a vélhető kártételt csökkenteni és egyes esetekben a vadállomány speciális produktumait (szaporodását, trófeanagyságát) növelni. A vadgazdálkodásban ennek a takarmány kihelyezésnek számos módját ismerjük. Ezek közé tartozik a különböző etetőkben történő közvetlen takarmány kihelyezés; a takarmány vadászterületen történő megtermesztése, majd a hozzáférés biztosítása; a vadföldgazdálkodás; vagy éppen különböző mezőgazdasági kultúrák lábon történő megvétele és helybenhagyása.

Bővebben...

Állat jól lét az ökológiai gazdálkodásban

Az utóbbi évtizedekben szinte világjelenségként éljük meg, hogy az emberek - a korábbi fokozódó urbanizáció helyett - lehetőség szerint a nagyvárosok körül kialakult zöld övezetekbe vagy város közeli, vidéki házaikba költöznek. Szaporodnak a reform életmód hívei. A városok körüli erdőkben kocogó utakat, nyilvános sportlétesítményeket alakítanak ki, maholnap talán a világ minden sarkába eljuthatunk a kerékpárutak végtelen hálózatán, s egyre kedveltebbé válik, az un. falusi turizmus is.

Megindult tehát a természettudatos, egészségesebb életmód irányába történő "visszarendeződés", melynek egyik leglényegesebb eleme mind a növényi, mind pedig az állati eredetű élelmiszer alapanyagok ökológiai körülmények között történő megtermelése, a vegyszer- és gyógyszermaradványoktól mentes élelmiszerek előállítása.

Bővebben...

A lovak rossz szokásainak gyakorisága a különböző tartástechnológiákban

Az evolúció során a ló róka-termetű őse úgy formálódott, hogy kitartó, ellenálló legyen. Termete, csontozata, izomzata és alakja úgy változott, hogy képes legyen nagy távolságok leküzdésére, a gyors menekülésre. Cél a túlélés volt, melyhez szervesen járult hozzá a speciális ösztöne, a ménes összetartása is, így a ragadozóknak kisebb esélyt adva a zsákmányszerzésre. Ám lenyűgöző ereje, külleme felhívta magára az ember figyelmét is, aki - bár először vadászta - később szelídíteni próbálta.

Összehasonlítva a ló mai, ember alkotta környezetét az egykori vadlóéval, nyilvánvaló, hogy az esetek többségében lényegesen kisebb a ló mozgástere, mint ami a faj igényeinek megfelelne. Másrészt a meleg, zárt istállók az ember igényeit elégítik ki és nem a lóét. Ez nem ésszerűtlenségre vall, csupán a ló és az ember igényeinek, valamint a lóhasználat egyes szempontjainak jó vagy rossz kompromisszumaira utal. Stephen Budiansky szavaival élve:

 

Bővebben...

A sertéstartás főbb állategészségügyi kérdései

Teljes cikk. A genetikai képesség gazdaságos kiaknázása az optimális mikroklímában tartott és biológiailag teljes értékű takarmánnyal ellátott hizlalt sertésektől csak akkor várható el, ha azok egészségesek. Így ökonómiai és állat jólléti értelemben az egészség fogalma alatt azt értjük, hogy az állat, az állatállomány a genetikai képességnek megfelelően termel. A sertéstenyésztés koncentrált létszámú állattartási formája miatt az optimális környezeti feltétel biztosítása, amelyben az adott genetikai képesség érvényesülhet a leghatékonyabb állategészségügyi megelőzés mindazon betegségekkel szemben, amelyek összetett kóroktanúak, polifaktoriális eredetűek. Ez vonatkozik a megkívánt változó környezethez jól alkalmazkodó tenyészállatokra, de különösen az állandó környezetet igénylő nagytermelésű hízó sertésekre.

Bővebben...

A vaddisznó zárttéri tartása

A vadon élő nagyvadfajaink, elsősorban a vaddisznó, a dám és a gímszarvas tartása iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Indokolja azt e vadfajok kiváló húsminősége, ˝exotikus˝volta és egy kicsit a romantikus állattartási vágy is: ilyenem még nem volt, de jó lenne, ha lehetne. De vajon lehet-e? A kérdésre részben jogszabályi, részben viszont szakmai választ kell adni.

Bővebben...