Családi gazdaságok tavasszal gyakoribb néhány állatbetegsége

Varas szájfájás (Juhok fertőző hólyagos bőrgyulladása)

Igen nagy ellenálló képességű himlővírus okozza, mely a porban, az istállóban, annak berendezési tárgyain és a gyapjúban is évekig életképes maradhat, ráadásul iránta nemcsak a juh és a kecske, de az ember is fogékony.

A betegség igen régóta ismert, a világon mindenütt előfordul, ahol juhtenyésztés folyik, így nálunk is.

Bővebben...

A juhágazat helyzete, lehetőségei, ökonómiai elemzés

Magyarországon a földrajzi környezet, az éghajlati viszonyok és a jelentős legelőterületek mindig nagyon kedveztek a juhtenyésztésnek és –tartásnak, mely sok ember megélhetési forrása volt. A juhok főleg hazánk azon tájain találhatók meg, ahol a legnagyobb a munkanélküliség és növénytermesztésre kevésbé kedvezők a termőhelyi adottságok.

Bővebben...

A szarvasmarha ágazat helyzete, lehetőségei, ökonómiai értékelés

A mezőgazdasági termelést elemezve a termelési szerkezeten belül, hazánkban a növénytermesztés tartós túlsúlya figyelhető meg. Napjainkra közel kétharmad-egyharmad az arány a növénytermesztés javára. A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása folyó áron, 2012-ben 2 173 milliárd forint volt, ebből a növényi termékek 1 255 milliárd, az állatok és állati termékek 763 milliárd, a mezőgazdasági szolgáltatások és másodlagos tevékenységek 155 milliárd forint értékkel részesedtek.

Bővebben...

Húsmarhatenyésztés

Sokan vitatkoznak arról a kérdésről, hogy az agrárágazatokon belül a szarvasmarhatenyésztés, és azon belül is a húsmarhatenyésztés mennyire jövedelmező. Erre a kérdésre azt a választ kapjuk leginkább, hogy attól függ, milyen módon, milyen szisztéma szerint tartjuk az állatokat. Fontos megjegyezni itt, hogy az Európai Unió területén a húsmarha-tenyésztés a hozzá kapcsolódó legelőterületek „rendben tartásával” kiemelten kezelt, támogatott tevékenység. Nemcsak a közép-kelet-európai területek természetes flórájához illeszkedő tevékenységről beszélünk, hanem egészséges hústermék-előállítás szempontjából is fontos.

Bővebben...

A klímaváltozás, a hő-stressz és a sertés takarmányozás kapcsolata

Az éghajlatváltozás és az erre adott válaszok ma egyre inkább a tudományos érdeklődés középpontjába kerülnek. A különböző nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményei mind azt mutatják, hogy a Kárpát-medencében a negatív hatások erőteljesebben fognak a jövőben érvényesülni. Az átfogó kutatások mellett egyre inkább felvetődik annak igénye, hogy a klímaváltozás és hatásainak ténye bekerüljön mind a rendszeres oktatásba, mind a termelői, mezőgazdasági tanácsadásba (Babinszky et al., 2011a). Mivel sem a klímaváltozás jelen helyzete, sem a jövőben várható alakulása nem egyértelműen befejezett tény, ezért mind meteorológiai oldalról, mind felhasználói oldalról szükséges a folyamat állandó nyomon követése, a változások és hatásainak monitorozása.

Bővebben...