Impresszum

 

A lap kiadója:

"PRIMOM" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ

 

A PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítványt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tevékenykedő érdekvédelmi szervezetek 1990-ben alapították a következő célkitűzéssel:

„A megye gazdasági fejlesztése, vállalkozásélénkítő eszközrendszer kialakítása és működtetése, valamint hazai és európai források lehetőség szerinti maximális bevonása és koordinált felhasználása révén.”

Az Alapítvány 27 éves non-profit vállalkozásfejlesztési tevékenységeinek legfontosabb mozgatórugója az információs-nyújtás, tudásközvetítés a megyei, tágabb értelemben véve régió vállalkozásai részére. Ezen cél elérésében nyújt segítséget az Őstermelő – Gazdálkodók Lapja kiadása is!

 

Az PRIMOM Alapítvány fő tevékenységi körei:

 • Minőségi tanácsadás, információnyújtás révén közvetítés a vállalkozások, pénzintézetek, befektető társaságok, hitelintézetek között (forráskombinációs tanácsadás, mikrohitel).
 • Támogatásközvetítés, pályázatírás a tanácsadói szolgáltatást igénylő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások részére.
 • Mikrohitel működtetése: állami támogatott kedvezményes hitel kihelyezése mikrovállalkozások részére.
 • A KKV szektor számára fejlesztési programok kezdeményezése, különös tekintettel innovációt és a vidékfejlesztést szolgáló agrárprogramokra.
 • Inkubátorház üzemeltetés, irodák, raktárhelyiségek, rendezvénytermek bérbeadása.
 • Rendezvényszervezés – akár megbízásos formában is.
 • Közreműködés a megye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, befektetők megyébe vonzása, s azok számára szolgáltatások nyújtása az Európai Unióban kiterjedt hálózattal és kapcsolati-rendszerrel működő Enterprise Europe Network (www.enterpriseeurope.hu) irodában.

 

 

ŐSTERMELŐ - Gazdálkodók Lapja

20 éve a Gazdálkodókért!

Történelem:

A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központja 1997-től jelenteti meg rendszeresen az ŐSTERMELŐ - Gazdálkodók Lapja című országos mezőgazdasági szaklapot.

Lapunk információ nyújtásban és közvetítésben is kiemelkedő helyet követelt meg a hazai mezőgazdasági szaklapok körében, akár színvonalát, de kedveltségét tekintve is. Sikerességét célirányos tevékenységünkkel elért magas szakmaiságával és mélyinformáció-tartalmával, s mintegy 2-3x-os olvasottságával támasztja alá. A lap tulajdonképpen kézről-kézre jár az ismerősök között.

Kéthavonta megjelenő, országos terjesztésű agrárkiadványunk Olvasói elsősorban a mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások, családi gazdálkodók és őstermelők köréből kerülnek ki, de számos agrár-szakigazgatási szervezet, szak- és oktatási intézményt, kutatási intézetet is Előfizetőink/Olvasóink között köszönthetünk.

 

Immár 20 éve annak, hogy 1997-ben sikeres útjára indult az Őstermelő – Gazdálkodók lapja!

Az elmúlt 20 év során jelentős változáson ment át az újság formai és tartalmi megjelenése, de továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk az Olvasói igények alapján történő tartalom-összeállításra, a konkrét szakmai érdeklődések, kérdések megválaszolására. A kor kihívásainak megfelelve elindítottuk honlapunkat és facebook oldalunkat folyamatosan frissülő tartalommal.

 

A lap tartalmi összeállításáról:

Az ŐSTERMELŐ - Gazdálkodók Lapja min. 100 oldalas színes terjedelméből 80 oldal hasznos felületen közöl aktuális információkat gyakorlatias formában az agrárium minden területéről.

Az Olvasók áttekinthető formában, témakörönként rovatokra bontva találhatják a szakcikkeket. Állandó rovataink: Gazdaság, Európai Uniós Melléklet, Szántóföldi növénytermesztés, Kertészet, Állattenyésztés. Újságunk minden számában egy-egy téma részletesebb kidolgozásra kerül, mint pl.: agrárinformatika, betakarítás-tárolás, tájfajták a zöldség- és gyümölcstermesztésben, stb. Népszerű Olvasóink körében a minden év utolsó számában megjelenő adózási, társadalombiztosítási útmutató is. Ezen rovatunkban a következő évre vonatkozó adózási, társadalombiztosítási jogszabályváltozások kerülnek tárgyalásra.

 

Mit ajánlunk Ügyfeleinknek, Olvasóinknak?

 • Információk a mezőgazdasági ágazat minden résztvevőjének

A mezőgazdaság minden területéről – állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, növényvédelem és talajerő-gazdálkodás, gépészet, agrárökonómia stb. - jelentetünk meg szakmai, gyakorlatorientált cikkeket, leírásokat.

 • Folyamatosan frissülő tartalom a honlapunkon

Egyre növekvő látogatói számunk bizonyítja, hogy a legaktuálisabb információkkal, hírekkel bővülő honlapunk elnyerte az online Olvasóink tetszését! Esztétikus, átlátható struktúrájával könnyen megtalálhatja mindenki a számára szükséges információkat. Az oldalon elhelyezett információk szűrten, a gazdálkodókat érintő témákban jelennek meg.

 • Hatékony hirdetési felület

Ha Ön és/vagy vállalkozása hatékony hirdetési felületet keres, hogy reklámanyagaival közvetlenül célcsoportját érjék el, az ŐSTERMELŐ – Gazdálkodók Lapja és a www.ostermelo.com honlapunk kiváló lehetőséget biztosít terméke, tevékenysége, szolgáltatásai népszerűsítésére is.

Keresse kollégáinkat!  Impresszum

 • Publikációs lehetőség

Szerzőink között kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, gyakorlati szakértők mellett lehetőséget adunk minden agrárszakember részére a saját kutatási-eredményeik, ismereteik, tapasztalataik megjelentetésére.

 • Agrár-szakmai rendezvényekről tájékoztatás

Az Őstermelő - Gazdálkodók Lapja és a www.ostermelo.com honlapunk is lehetőséget biztosít az ország mezőgazdasági rendezvényeinek (kiállítás, vásár, agrárbemutatók, mezőgazdasági események stb.) népszerűsítésére.

 • Tanácsadás szakértők közreműködésével

A lap hasábjain keresztül alkalmat biztosítunk arra, hogy a mezőgazdasági termelők, gazdálkodók térítésmentesen forduljanak hozzánk felmerülő gazdálkodási, adózási, jogi kérdéseikkel, problémáikkal.

 

Köszönjük Partnereinknek, együttműködő Szakértőinknek az Őstermelő – Gazdálkodók Lapjába fektetett 20 éves bizalmat, remélve a gyümölcsöző kapcsolat folytatását!

Kívánunk minden kedves Olvasónknak hasznos időtöltést a lapunkhoz, és bízunk abban, hogy folyamatos fejlődésünknek továbbra is részesei lesznek!

 

TUDÁS, TAPASZTALAT, SZAKMAISÁG – A JÖVŐ FEJLETT GAZDASÁGAIÉRT!