Pontosították az állatsűrűség-számítás módszerét - 2020. 11. 04.
Agrárhírek

Módosult a „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú), valamint az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás is.

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás

A módosítás alapvetően a pályázat 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások IX. Ellenőrzés bekezdésének 6. pontjában foglaltakat, az ahhoz kapcsolódó állatsűrűség-számítás módszerét érinti. Pontosították, hogy az állatsűrűség számításánál „összterületként” mely területeket veszik figyelembe. Ezek az alábbiak:
- VP-4-10.1.1-15 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok – legelő-kaszáló, hiszen itt minden esetben elvárt a min. 0.2 ÁE/ha saját legeltethető állatállomány megléte
- VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő legeltetéses gyepgazdálkodás támogatása – itt a terület évente változhat, hisz lehet egyik évben csak kaszáló ugyanaz a terület, míg másik évben legelő;,
- a VP-4- 11.1.-11.2.-18. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő gyepgazdálkodási földhasználati kategóriában támogatott gyepterület (kaszáló és legelő),
- ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (ez utóbbi már kifutott ez évben)

Például, ha van 1 hektár (ha) VP AKG (legeltetést nem vállalt), 1 ha VP ÖKO 2015 legeltetés és van 1 ha VP ÖKO 2018, úgy a gazdálkodónak hektáronként 0,2 + 0,3 + 0, 3 AE= 0,8 AE/ha/év szükséges.

Fontos azonban, hogy az állatsűrűség számításánál az állatállománynak minden területi követelményt együttesen kell teljesítenie, nem külön-külön nézve!  A legeltetési sűrűség számításakor az állatsűrűséget az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a földhasználati kategórián belül legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként kell meghatározni. Amennyiben az adott évben a gyep területek esetében az állatsűrűség mértéke nem éri el az elvárt szintet, úgy az adott évben a gyep földhasználati kategória elutasításra kerül.

További részletek itt olvashatóak.

 

„Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás

A módosítás alapvetően a pályázat 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások X. Ellenőrzés bekezdésének 12. pontjában foglaltakat, az ahhoz kapcsolódó, az állatsűrűség számítás módszerét érinti. Pontosításra került, hogy az állatsűrűség számításánál „összterület” vonatkozásában mely területek kerülnek figyelembevételre. Ezek az alábbiak:
- VP-4-10.1.1-15 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok – legelő-kaszáló, hiszen itt minden esetben elvárt a min. 0.2 ÁE/ha saját legeltethető állatállomány megléte
- VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő legeltetéses gyepgazdálkodás támogatása – itt a terület évente változhat, hisz lehet egyik évben csak kaszáló ugyanaz a terület, míg másik évben legelő;
- a VP-4- 11.1.-11.2.-18. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő gyepgazdálkodási földhasználati kategóriában támogatott gyepterület (kaszáló és legelő),
- ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (ez utóbbi már kifutott ez évben).

Például, ha van 1 hektár (ha) VP AKG (legeltetést nem vállalt), 1 ha VP ÖKO 2015 legeltetés és van 1 ha VP ÖKO 2018, úgy a gazdálkodónak hektáronként 0,2 + 0,3 + 0, 3 AE= 0,8 AE/ha/év szükséges.

Az állatsűrűség számításánál az állatállománynak minden területi követelményt együttesen kell teljesítenie, nem külön-külön nézve!  Amennyiben az adott évben a gyep területek esetében az állatsűrűség mértéke nem éri el az elvárt szintet, úgy az adott évben a gyep földhasználati kategória elutasításra kerül.

További részletek itt olvashatóak.


 NAK

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK