Módosult a támogatott szaktanácsadás pályázati felhívása - 2020. 09. 14.
Agrárhírek

A „VP2.-2.1.1.-2.1.2.-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás támogatása” című felhívás és egyes mellékletei az alábbiak szerint módosultak.

A mérföldkövek tervezésével kapcsolatosan az évente tervezhető mérföldkövek száma 1-ről legfeljebb 2-re változtatható. A mérföldkövek tartalmának módosításakor legfeljebb 50 %-os mértékű költségátcsoportosítás lehetséges az eredeti 20% helyett.

Az elszámolható költségek köre kiegészült azzal, hogy egy kifizetési kérelemben az elszámolt költségek alapján az igényelt támogatási összeg el kell, hogy érje a megítélt támogatási összeg legalább 6 %-át, de legalább a 200 000 Ft-ot.

A felhíváson a hatályos GDPR-előírások is átvezetésre kerültek.

A módosítások részletesen megtalálhatók itt.

A pályázati felhívás elérhető itt.


(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK