Megjelent az élelmiszeripari üzemek fejlesztésére vonatkozó támogatási felhívás tervezete - 2021. 04. 29.
Agrárhírek

Már elérhető a „VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívás tervezete, melyet társadalmi egyeztetés keretében lehet véleményezni az alábbi portálon: https://www.palyazat.gov.hu/node/73746

 

A legfontosabb tudnivalók a felhívással kapcsolatban:

 • keret 50 milliárd forint, ebből élelmiszeripari üzemek fejlesztésére fordítható 40 milliárd forint, borászati üzemek fejlesztésére a fennmaradó 10 milliárd forint fejlesztési és energiahatékonysági célterületeken
 • támogatható projektek: TEÁOR 10 és 11-es tevékenységhez kapcsolódó élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek megvalósítása, kivéve halfeldolgozás és tartósítás, valamint takarmánygyártás területek
  • termeléshez vagy feldolgozáshoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
  • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és raktározáshoz, valamint csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
  • áruszállításhoz használható járművek beszerzése
  • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek  telepítése,  geotermikus  energia  használata,  napelemes  rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
 • célterületen támogatást igénylő lehet mezőgazdasági termelőnek minősülő gazdálkodó, Őstermelők családi gazdaságának, valamint Családi mezőgazdasági társaságnak minősülő igénylő. (A támogatással érintett tevékenységnek Annex I. termék feldolgozására kell irányulnia, melynek eredményeként Annex I. és non-Annex termék is előállítható, utóbbi esetben az állami támogatási szabályok alkalmazandóak!)
 • célterületen nem mezőgazdasági termelőnek minősülő mikro- és kisvállalkozások jogosultak támogatásra. (A támogatott tevékenységgel Annex I. és non-Annex termék is előállítható, azonban utóbbi esetben az állami támogatási szabályok alkalmazandóak!)
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7.napjától 2021. augusztus 31.napjáig 4 szakaszban van lehetőség.

Fontos elemek, változások az eddigi hasonló felhívásokhoz képest:

 • A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes támogatási kategóriákra vonatkozó részletszabályok a Felhívásban elkülönülten, dőlt betűvel láthatók a tervezetben. Ez azért fontos, mert mind Annex listás, mind non-annex termékek gyártása is támogatható, ám utóbbi esetben a regionalitásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, így más lesz a támogatási intenzitás.
 • Szállítójárművek beszerzése lehetséges „N” járműkategóriában
 • NEM támogatható tevékenységek:
  • Épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása
  • új üzem létesítése
  • használt gépek, eszközök, göngyöleg beszerzése
  • folyékony bioüzemanyag előállítása
  • borászati célterületen gönci hordónál kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után.
 • A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.
 • A projektet a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónapon belül kell befejezni
 • Előleget igénybe lehet venni a megítélt támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékig, azonban, aki él a lehetőséggel, annak az előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania.
 • Az önerőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét el kell érnie. (Regionális beruházási támogatás esetén legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő saját forrással kell rendelkezni!)
 • Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében nincs lehetőség.
 • Minimális támogatási összeg nincs meghatározva, de a támogatható projektek maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíthetőek.
 • Lehetőség van egyszeri elszámolásra is, de az egyszeri elszámolásról több elszámolásra csak egy alkalommal lehet áttérni.

 

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a jelzett dokumentum egy TERVEZET, melyre vonatkozóan az Irányító Hatóság az észrevételeket, javaslatokat 2021. május 3. napjáig várja a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A nagyobb üzemmérettel rendelkező feldolgozók számára készül egy másik támogatási felhívás is, melyről a későbbiekben adunk hírt.

 

(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK