Megjelent a „Kertészet- Ültetvénytelepítés és gyógynövénytegyrmesztés támogatása” című felhívás - 2021. 04. 22.
Agrárhírek

Örömmel jelenthetjük be, hogy a sokak által várt Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet- ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú felhívás, így sok gazdálkodó számára lehetőséget nyújt, hogy tervezett telepítéseit a pályázat segítségével megvalósíthassa, vagy régi, korszerűtlen ültetvényét lecserélve, egy korszerű a mai piaci követelményeknek megfelelő ültetvényt hozhasson létre.

A felhívás indokoltsága és célja, hogy Magyarország természeti adottságai kiváló feltételeket biztosítanak a gyümölcs a gyógy,-aroma és fűszernövény termesztésre. Az ágazat a friss fogyasztású termékek mellett az élelmiszer- és a feldolgozóipar részére is fontos alapanyagot biztosít. A folyamatosan bővülő piaci igények kielégítéséhez elengedhetetlen a jelenleginél korszerűbb termesztéstechnológiák alkalmazása, intenzív, a piaci igényeket kiszolgálni képes ültetvények kialakítása, a fajtaválaszték korszerűsítése, a termésátlagok és a minőség javítása, valamint az öntözött ültetvények területének növelése. Fontos cél továbbiakban, hogy magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.

A felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése. A felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, melyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. augusztus 23. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként- egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 500 millió forint, a rendelkezésre szolgáló forrás erejéig.

A támogatás mértéke az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép- magyarországi régióban az I. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a a nem közép-magyarországi régióban az egységköltség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő (Fiatal gazdák) és a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%- ának megfelelő előleget biztosít. 

Két célterület részesülhet támogatásban: 1. célterület Gyümölcstermő ültetvények telepítése (új ültetvény és ültetvénycsere) 2.célterület Évelő gyógy,-aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem  támogatható tevékenységek a gyümölcsültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése, támrendszer kiépítése, illetve a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló berendezések, technológiák beszerzése, telepítése.

Csak a gyümölcs termőhelyi kataszterben, a telepítendő gyümölcsfaj vonatkozásában legalább termesztésre alkalmas minősítéssel szereplő földterületre tervezett ültetvény telepítése támogatható. Gyümölcstermő ültetvény kizárólag víztakarékos öntözőrendszer (csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer, kivéve a szamóca és spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel)  kiépítésével együtt támogatott.

Öntözőrendszer, támrendszer vagy jégháló felújítása, továbbá az ültetvénycsere a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás, ültetvénycsere az érintett- előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett- projektelem elutasítását vonja maga után.

Azon mezőgazdasági termelő igényelhet támogatást aki igazolja, hogy legalább 6000 euró STÉ(Standard Termelési Érték)  üzemmérettel rendelkezik . Árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021 május 24- től 2021. augusztus 23 napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség:

 -Első szakasz: 2021 május 24-június 7.

 -Második szakasz: 2021 június 8- június 22.

 -Harmadik szakasz: 2021. június 23- július 7.

 -Negyedik szakasz: 2021. július 8- július 22

 -Ötödik szakasz: 2021 július 23- augusztus 5.

 -Hatodik szakasz: 2021. augusztus 6- augusztus 23.

Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

Fontos megjegyezni, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el. A felhívás szakmai mellékletei az 1- 14. számú mellékletekben található.

A pályázati kiírás részletes tartalmi követelményei a www. palyazat.gov.hu oldalon megtalálható.

 

 

(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK