Már lehet fejtrágyázást végezni - 2019. 02. 11.
Agrárhírek

A trágyázási tilalmi időszak február 15-én ér véget, ugyanakkor a termésnövelő anyagok kijuttatása továbbra is az időjárástól függ.

A nitrátérzékeny területeken, a felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelme érdekében, minden év október 31. és február 15. között téli trágyázási tilalom érvényes (kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ami már február 1-től engedélyezett). A tilalom nem csak a szerves- és műtrágyákra vonatkozik, hanem minden nitrogéntartalmú anyagra, így a komposztokra és egyéb termésnövelő anyagokra is. A tilalmi időszak lejártát követően figyelni kell arra, ha a talaj öt centiméter vagy annál nagyobb mélységig tartósan fagyott, vízzel telített, valamint az összefüggő hótakaróval borított, akkor a tilalmi határidőn túl is tilos a trágya ki juttatása. Az ilyen területeken nem engedélyezett az ideiglenes trágyakazal létesítése, fenntartása sem.

Kapcsolódó jogszabályok:
- 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet - vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
- 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet - a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
- Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) 1 - vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelméről 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet - a felszín alatti vizek védelméről

 

NAK

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK