Kutatási kapacitások bővítése, társadalmi innováció fokozása - 2017. 03. 23.
Innováció és agrárkutatás

Tájékoztatás az EFOP-3.6.1-16-2016-0016 azonosító számú projekt indulásáról

A Szent István Egyetem közel 390 millió forint, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatást nyert önállóan, melynek megvalósítására egy Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program projekt keretében kerül sor Békés megyében. Az Egyetem – alkalmazkodva a XXI. századi innovációs és tudásépítő folyamatokhoz, követelményekhez, munkaerő-piaci és társadalmi kereslethez – konvergencia régióban lévő campusain is hozzá kíván járulni az oktatás- és kutatásfejlesztéshez, melynek célja többek között a kutatói kapacitásfejlesztés és utánpótlás biztosítása mellett Szarvas tudásalapú gazdasági-társadalmi fejlődésének előmozdítása.  

 

Projektünk célja a felsőoktatási intézményünk kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási szolgáltatásaink fejlesztése, a társadalmi innováció (social innovation) fokozása, a K+F szféra egészében betöltött tudásbázis funkció ezen keresztül a hatékony bekapcsolódásuk elősegítése a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába.

A nemzeti intelligens szakosodás stratégia célkitűzéseivel összhangban a legfontosabb cél annak elősegítése, hogy a felsőoktatási intézményünk olyan kapacitásokat építsen ki, olyan tudásbázist fejlesszen és olyan kutatási folyamatokat alakítson ki, amely képessé teszi az intézményeket a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására, valamint a kutatói utánpótlás biztosítására.

A projekt során fiatal kutatók és új résztvevők bevonásával is kívánjuk teljesíteni a pályázati felhívásban kötelezően teljesítendő indikátorokat, mint például támogatott hazai és nemzetközi tudományos konferencia, előadások; ismeretterjesztő, kutatási eredményeket, társadalmi innovációban született eljárásokat népszerűsítő rendezvények; újonnan kialakított vagy új szolgáltatási tartalommal bővült felsőoktatási – vállalati (vagy egyéb szervezeti) együttműködések; vállalkozóiságot támogató egyéb tevékenységek.

Ehhez járul hozzá a 42 hónapig tartó projekt, melynek célja a SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése altémákban lezajló kutatási folyamat. A projektben elnyert támogatási összeg: 385.933.846 forint vissza nem térítendő támogatás.

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK