Energiahatékonyság javításának támogatása - 2018. 06. 28.
Hírek

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása címmel megjelent  Magyarország Kormányának felhívása mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások részére, innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az erőforrásfelhasználás hatékonyságának növelését, a környezetvédelemi szempontok fokozottabb figyelembe vételét, különös tekintettel a megújuló erőforrások használatára. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  •  a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg maximum 50%ának megfelelő előleget biztosít. 
    A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt környezetvédelmi célok céljának eléréséhez; 
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A részletes felhívás és szakmai tudnivalók a Pályázati információk.

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK