Elérhető a gazdálkodási napló formanyomtatványa - 2021. 01. 04.
Agrárhírek

A gazdálkodási napló formanyomtatványát korábban a 9/2015. (III.13.) FM rendelet melléklete tartalmazta, 2020. december 21. óta pedig már a Magyar Államkincstár 118/2020. számú közleménye. Ez utóbbi 2021. január 1-től hatályos.

A közzétett közlemény szerint gazdálkodási napló vezetésével érintett intézkedések, jogcímek az alábbiak:
- Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés: VP-4-10.1.1-15 -Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés, VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
- Ökológiai gazdálkodás támogatás: VP-4-11.1.-11.2.-15 -Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása, VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
- Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések: VP4-12.1.1-16 -Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
- Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások: VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
- Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése: VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
- Trágyatároló építése támogatás: VP-5-4.1.1.6-15 -Az állattenyésztési ágazat fejlesztése -trágyatárolók építése
-  A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás: VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
-  Kertészet korszerűsítése – gyógy-és fűszernövény termesztésfejlesztése támogatás: VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy-és fűszernövénytermesztés
-  Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével támogatás: VP-2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés
-  VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
- VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
-  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
-  Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
-  Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint opcionális, azaz saját nyilvántartás helyett a gazdálkodó választhatja az adatok vezetésére a gazdálkodási napló formanyomtatványát is.

A közlemény tartalmazza a gazdálkodási napló formanyomtatványának excel, illetve pdf változatait, továbbá az aktualizált kitöltési útmutatót is, melyeket itt lehet elérni.


NAK

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK