EB: nincs eltérő keleti és nyugati élelmiszerminőség - 2019. 06. 25.
Agrárhírek

Az Európai Bizottság közzétette az élelmiszeripari termékre vonatkozó páneurópai tesztsorozat eredményeit, amelyek azt jelzik, hogy néhány azonos vagy hasonló márkanevet viselő terméknek eltérő az összetétele. Nem találtak területi különbözőségeket.

Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszéde óta elkötelezett a kettős termékminőség problémájának kezelése iránt. Az Európai Bizottság különböző kezdeményezéseket valósított meg, a mai napon pedig közzétett egy felmérést azt követően, hogy az EU egész területén azonos módszertan szerint vizsgálta az élelmiszeripari termékeket annak érdekében, hogy jobban megismerje az élelmiszeripari termékek EU-n belüli kettős minőségének kérdését. A Bizottság belső tudományos szolgálata és tudásközpontja, a Közös Kutatóközpont által készített felmérés, amely közel 1400 élelmiszeripari terméket vizsgált 19 uniós országban, azt mutatja, hogy az összehasonlított termékek 9%-ának eltérő volt az összetétele, noha a csomagolás azonos képet mutatott. Az eltérő összetételű termékek további 22%-ának hasonló volt a csomagolása. A felmérés nem mutatott ki egyértelmű területi mintázatot. A kidolgozott új módszertan alapján az illetékes nemzeti hatóságok mostantól elvégezhetik az uniós fogyasztóvédelmi jog értelmében tiltott, megtévesztő gyakorlatok feltárásához szükséges eseti elemzést.

– Örömmel nyugtázom, hogy nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy kelet-nyugati megosztottság alakult volna ki a márkás élelmiszeripari termékek összetétele tekintetében, viszont aggodalommal tölt el, hogy a feltárt tények szerint a vizsgált azonos vagy hasonló márkájú termékek akár egyharmada eltérő összetételű – mondta Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért, valamint a Közös Kutatóközpontért felelős biztos.

– Európa egységes piacán nem érvényesülhet kettős mérce. A kettős minőséget szankcionáló új jogszabályok megerősítik a fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörét, és biztosítják számukra azokat az eszközöket, amelyekkel véget vethetnek ennek a gyakorlatnak. Az európai fogyasztók vásárlásaik során a jövőben maradéktalanul megbízhatnak majd abban, hogy mindenhol a jól ismert minőséghez jutnak hozzá – tette hozzá Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos.

Mindemellett az Európai Bizottság egy új, 1,26 millió euró összköltségvetésű pályázati felhívást tett közzé, hogy megerősítse a fogyasztóvédelmi szervezeteknek a termékek tesztelésére és az esetleges félrevezető gyakorlatok azonosítására való képességét. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 6.


(forrás: Európai Bizottság)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK