Az uborka termesztése és hajtatása - 2017. 12. 28.
Kertészet, Szőlészet

Az uborka (Cucumis sativus L.) a kabakosok (Cucurbitaceae) családjába tartozó kétszikű, egynyári, lágyszárú, hosszúnappalos növény. Géncentruma India, magyarországi termőkörzetei Győr-Moson-Sopron, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben alakultak ki. A hazai szabadföldi uborkatermesztés mintegy 3000 ha-on valósul meg. A fűtött fóliasátor alatti hajtatása 600-800 ha, míg az intenzív, fűtött üvegházi hajtatása kb. 10-15 ha-ra tehető. Az intenzív uborkahajtatás Kárpátalján és Csongrád megyében jelentős. Az uborkatermesztésben három alakkör alapján különböztetjük meg a nemesítési- és termesztési célt. Ennek tükrében konzerv-, saláta-, illetve a kígyóuborka termésalakról beszélünk.    

Az uborka botanikai jellemzői

Az uborka gyökérzete mélyre hatoló karógyökér, melyet a talajfelszínhez közel elhelyezkedő mellékgyökerek fognak közre. A gyökérzet intenzív levegő és CO2 igénye miatt az uborka kevésbé nagytömegű gyökérzetet fejleszt. Hajtásrendszere földön heverő, növekedését tekintve lehet determinált, középerős-, illetve folyamatos növekedésű. A hajtás irányítását kötözéssel vagy támasztó-rendszer segítségével végezzük. Szára szögletes keresztmetszetű, erősen szőrözött. A hajtás a szárcsomókon képződő kacsokkal kapaszkodik. Levelei hosszú nyéllel kapcsolódnak a hajtáshoz. Méretük fajtánként változó, 3-5 karéjúak, felületük enyhén szőrözött. A hajtásrendszeren helyezkednek el a virágok. A virágok többféle habitusban fejlődnek. A négy legfontosabb változat, Terbe et al., 2005. megfogalmazásában a monikus (többnyire hímvirágú), a gynoikus (túlnyomóan nővirágú), az andromonoikus és a hermafrodita virágtípusok. A termesztésben leginkább a gynoikus csoportba tartozó uborkát termesztjük. A hímivarú virágok a 4.-10. nóduszig dominálnak, majd ezt követően a nőivarú virágok fejlődnek. A konzervuborka fajták általában rovarok segítségével termékenyülnek, de vannak közöttük partenokarp típusok is. Az uborka a trópusi származása miatt melegigényes növény, Markov és Haev a 25± 7 °C hőoptimum igénnyel jellemezte. A magvak csírázásához szabadföldi konzervuborkának 16-18 °C-ra van szüksége, a kígyóuborkának 28-32 °C. A magok 6-8 évig őrzik meg csírázó képességüket.

Uborka alakkörök: 1.) konzervuborka, 2.) salátauborka, 3.) kígyóuborka

 

A konzerv,- és salátauborka szabadföldi termesztése

 A konzervuborka termesztése nem igényli a vetésváltást. Számos gazdaságban 5-10 termesztési ciklusban is termesztenek egymás után uborkát. Az uborkatermesztés technológiai meghatározója leginkább az öntözési lehetőségek kiépítésén múlik. Ezek alapján a termesztés történhet öntözés nélkül ún. extenzív síkművelési rendszerben. Ennek hátránya, hogy az uborka termése csak a természetes csapadékmennyiséget kapja, és előre nem tervezhető időben. Ebből kiindulva csekély a terméshozam, így ez a rendszer egyre inkább kiszorul a termesztésből. A támasztó-rendszer hiánya nem gátolja a sikeres konzervuborka termesztést. A rendszeres, időszerű öntözés mellett, de támasztó-rendszer nélküli uborkatermesztést intenzív síkművelési rendszernek nevezzük! Ebben a termesztéstechnológiában leginkább a nőivarú jellegű fajták sikeresek. A szedést gépi betakarítással is végezhetjük. A terméshozam kielégítő. A nagyobb befektetési költséget igénylő, de termesztéstechnológiai szempontból a legsikeresebb a támasztó-rendszerrel kialakított termesztés. A rendszernek számos élettani és technológiai előnye van. Ezek között említést érdemel a növény teljes fényellátottsága, a hatékonyabb növényápolás, a termés könnyebb betakaríthatósága, valamint az átláthatóbb növényvédelem. A támasztó-rendszer sajnos ki van téve a szélviszonyoknak, ezért a telepítés előtt mindig figyelembe kell venni az uralkodó szélirányt, s ahhoz igazítva kell az idomokat felállítani. A dróthuzal teherbíró képességét a tervezett terméstömeghez kell igazítani. A támasztás lehet egy-, illetve ikersoros.

Termesztési munkák: A konzervuborkát helyrevetéssel szaporítjuk. Ideje május második dekádja, a vetés mélysége 3-4 cm, 120-150 cm sortáv, 20-30 cm tőtáv. A támasztó-rendszer mérete kissé megváltoztathatja a tő- és sortávolságot 140 cm, illetve 40 cm-re. A konzervuborka termesztése az ikersoros rendszert is megengedi. Fontos teendő a mechanikus gyomirtás, a hajtásrendezés, az oldalhajtások letörése, valamint az integrált növényvédelem. A jobb terméshozás érdekében a nőivarú virágokat ritkíthatjuk. A talaj víztartalmának megőrzésére a fóliás talajtakarást alkalmazhatjuk. Az uborka tápanyagigényét az öntözővízzel együtt, tápoldat formájában is kijuttathatjuk. Erre legalkalmasabb komplex (poly-feed, ferticale, volldünger) műtrágyát vagy alaptrágyázásként szerves trágya pellet, kiegészítésként pedig folyékony gilisztahumusz oldat Micro-vital készítménnyel kiegészítve alkalmazni. A kevésbé termékeny talaj feljavítására, valamint a termesztés kezdetén alginit bedolgozása javasolt. Az uborka vízigénye igen magas, a napsütéses, szárazabb időjárás esetén (termésnagyságtól függően) 1-2 l/nap/növény. A betakarítás két hónap múlva kezdődhet, fajtától függően átlag még két hónapig, hetente 2-3 alkalommal. A termésátlag, fajtától függően 20-40-60 t/ha. Fontos tényező a piaci elvárások. A konzervuborka felülete lehet szőrözött, illetve szemölcsökkel borított. Mérete 6-9 cm, a kovászolni való 10-14 cm hosszú. Nagybani piaci ára 200-240 Ft/kg. 

A salátauborkát a koraiság, illetve a könnyebb termeszthetőség miatt palántáról szaporítjuk. A palántázás május második dekádjától kezdődik, a májusi „fagyos szentek” elmúltával. Lehetőleg tápkockás palántát alkalmazzunk. A támasztó-rendszer kialakítása megegyezhet a konzervuborkáéval, csak a tartó dróthuzal legyen erősebb. A salátauborka tápanyag,- és vízigénye kissé intenzívebb, valamint a felvehető kalcium mennyiségére is érzékenyebben reagál. Ezért ajánlatos a terméskötődést követően kalcium-nitrát lombtrágyát vagy FitoHorm Turbo kalcium kiegészítést alkalmazni. A salátauborka betakarítása a palántázást követő 30.-40. napon kezdődhet, 3 naponta gyakorisággal. Támasztó-rendszer kialakításával fajtától függően, akár 80-100 t/ha termésátlag is elérhető. A piac elvárásai szigorúbbak, az uborka felülete nem lehet szőrözött és csak kevésbé lehet szemölccsel borított. Nagybani piaci ára 300 Ft/kg.     

  

A kígyóuborka intenzív hajtatása

Hazánkban az intenzív talajnélküli uborkahajtatás kizárólag a kígyóuborka típusokat foglalja magába. Ennek során kizárólag túlnyomóan nőivarú hibrideket alkalmaznak. Leginkább hosszúkultúrás termesztésben hajtatják, ezek a növények fényigénye ugyan hosszúnappalos, de az esetleges fényhiány nem lassítja a fejlődésüket. A hajtató uborka fényigénye 6-10.000 lux. Az erős nyári besugárzásra azonban a hajtatási hibridek érzékenyen reagálnak, ezért a hajtató-berendezés árnyékolása célszerű. Az uborka hajtatása eltérő termesztéstechnológiával történik, mint a szabadföldi termesztés (1. táblázat). A vetést előáztatott magokkal végezzük a palántanevelő kőgyapot kockába. A vetőkockát vermiculittal fedjük, 28-32 °C-on csíráztatjuk, majd fokozatosan csökkenthetjük 24 °C-ra. Ettől kezdve rendszeresen át kell itatni tápoldattal a vetőkockákat. A tápoldat összetételét általában az adott termesztéstechnológiát ajánló cég szokta előírni, melyet a palántaneveléstől egészen az utolsó szedésig meghatároz (2. táblázat). A nyári palántanevelési periódus idején növelni kell a berendezésben a relatív páratartalmat. A palántanevelés nyáron átlag 20 nap, tavasszal 25 nap, télen viszont elhúzódik 30 napig. A hajtatás során a kacsozás mellett a termesztési igényeket is szolgáltatni kell az uborkák számára. A nappali hőmérséklet 25± 7 °C, de éjjel sem szabad 18 °C alá süllyednie, ezért az uborkára éjjel is fűteni kell. A hirtelen hőmérséklet csökkenés kedvez a peronoszpóra kialakulásának. Az uborka kifejezetten vízigényes növény, ezért az öntözése során mintegy 600-800 mm vizet kell kijuttatnunk. A szedése a vetéstől számítva, fajtától függően két és fél hónap múlva kézzel történik, általában szedő kocsikról. A kígyóuborka termésátlaga kőgyapoton 40 kg/m2. A termés piaci igénye szigorú. Az uborka felülete nem lehet sem szőrökkel, sem szemölcsökkel borított. Egyenes, legalább 25-35 cm hosszú, haragos zöld színű, vákuum zsugorfóliában tárolt legyen. Nagybani piaci ára 450-500 Ft/kg.


Kőgyapotos kígyóuborka ápolása szedő kocsiról

Az uborka növényvédelme

Az uborka szabadföldi termesztése esetében elsődleges kórokozóként a Sclerotinia okozta szártő rothadás léphet fel. Ennek megelőzésére a talajt a Conioterium minitans hiperparazita gomba, a KONI WG. készítménnyel öntözzük be. Ez legalább három évig biztonságot nyújt a gombafertőzés ellen. A palántanevelés alatt a Trifender készítmény ajánlott. A termesztés során leginkább a lisztharmat (Erysiphe cichoracearum) és az uborka peronoszpóra (Pseudoperonospora cubensis) veszélyezteti a termesztést. A levélgombák ellen a ventilált kénpor vagy a Ridomil Gold MZ és az Amistar egymás utáni kezelése lehet célravezető. A rovarkártevők közül a levéltetvek (Aphididae), a levélatkák (Acari), illetve a gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) okoz kiemelkedő károkat. Az előző kettő ellen a folyékony káli-szappanos permetezést vagy az Actara, Vertimec kezelést, az utóbbi ellen sex-feromon csapdákat vagy az Affirm növényvédő szerrel történő kezelést lehet sikeresen alkalmazni.

   

A kőgyapotos uborkahajtatás időzítési adatai Magyarországon (Terbe et al.)

Időszak

Vetés

Ültetési idő

Szedés kezdete

Szedés vége

hosszú kultúrás

termesztés

főszár terheléssel

 

X.1.- XI.25.

 

X.1.- XII.30.

 

XII.15.- I.30.

 

VII.1.- VIII.30.

hagyományos

hosszú kultúrás

termesztés

 

X.1.- XII.15.

 

X.1.- I.15.

 

XII.51.- I.30.

 

VI.1.- VII.30.

kiültetéses

  • első ültetés
  • második ültetés

 

X.1.- XII.15.

VI.1.- VII.1.

 

X.15.- I.15.

VI.25.- VIII.30.

 

X.15.- I.30.

VII.30.- IX.30.

 

VI.1.- VII.15.

XI.15.- VIII.30.

 

Kőgyapotos uborkahajtatáshoz ajánlott tápoldat összetétel (Terbe et al.)

Tápelemek

(mg/l)

Termesztési periódusok

palántázás

feltöltés

első 4 hét

standard

terhelt

N

180

220

220

220

240

P

50

45

40

45

50

K

190

230

290

310

350

Mg

40

60

45

45

55

Ca

170

210

180

180

180

S

40

70

60

70

75

Fe

2

2,5

2,5

2,5

2,5

Mn

0,55

0,8

0,8

0,8

0,8

B

0,27

0,5

0,32

0,32

0,32

Zn

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Cu

0,1

0,15

0,06

0,05

0,05

Mo

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

EC

2

2,5

2,4

2,5

2,4

pH

5,5

5,3

5,5

5,5

5,5

 

Dr. Lantos Ferenc PhD

docens

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar


 

A nyomtatott verzió, az Őstermelő - Gazdálkodók lapja című kiadványunkban (2014-3.szám) tekinthető meg, illetve megrendelhetik a Szerkesztőségtől:

 

 

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK