Az öntözés elvi vízjogi engedélyének lehetősége és jelentősége - 2019. 06. 05.
Agrárhírek

A vízilétesítmények megépítéséhez vízjogi létesítési-, a fenntartásukhoz pedig vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni. Mielőtt azonban kivitelezésre kerülne a sor, a megvalósíthatósági körülményeket feltárva kérhető az ún. elvi vízjogi engedély. Az elvi vízjogi engedély nem kötelező lépcső, csak opcionális.

A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését megelőzően elvi vízjogi engedély kérhető, amely a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására nem jogosít. Az elvi vízjogi engedélyt kérheti: a tulajdonos, az építtető, a vagyonkezelő, vagy meghatalmazással a tervező is.

A kérelem tartalmi követelményei: 
-    a vízgazdálkodási cél általános műszaki megoldását/megoldásait és azok feltételeit;
-    a vízbeszerzés, vízhasználat és a vízelvezetés lehetséges helyét, módját, ezek esetleges változatait, a felhasználandó/kivehető víz mennyiségét, továbbá a használt, elvezetett víz (szennyvíz) mennyiségének és minőségének határértékeit;
-    a tervezés és a megvalósítás környezet- és természetvédelmi követelményeit,
-    azoknak a jogszabályoknak, jogszabállyal kötelezővé tett szabványoknak a megjelölését, amelyeket a tervezés során a megvalósításnál vagy a vízhasználat gyakorlásánál figyelembe kell venni.

Az elvi vízjogi engedély – ha a döntés alapját képező körülmények és a jogszabályok időközben nem változtak – a hatálya alatt köti a vízügyi hatóságot a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során hozott döntésnél, az abban foglalt vízgazdálkodási előírások és feltételek tekintetében. Az engedélyben meghatározott vízmennyiséget – az engedély hatálya alatt – lekötött vízkészletként kell nyilvántartani, és ezt a későbbi vízjogi engedélyek kiadásánál a vízkészletekkel való gazdálkodásnál figyelembe kell venni. A jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 2 évig hatályos, amely egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok. Amennyiben az elvi vízjogi engedélyben meghatározott vízgazdálkodási cél megvalósításától elállnak, az erre irányuló döntését 15 napon belül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK