Az AKG-ban megengedett az évelő növénykultúra váltás - 2018. 06. 22.
Agrárhírek

Az AKG felhívás esetében környezeti érték megőrzése szempontjából nem az a lényeg, hogy ugyanaz az évelő növénykultúra fedje folyamatosan a területet, hanem az, hogy valamilyen évelő kultúra legyen a területen. A fogalom meghatározások alapján, nincs kizárva az évelő növénykultúra váltás, tehát megengedett.

A szálas pillangós takarmánynövények fogalma és zöldugar fogalma, a felhívás fogalomjegyzékében az alábbi módon került megahatározásra:

„74. szálas pillangós takarmánynövények: lucerna, bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, lódi here, fonák here, somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, tarka koronafürt, koronás baltavirág, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke, füves keveréke, illetve ezen növényeket tartalmazó keverék;”

„110. zöldugar: legalább három egymást követő évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet legalább három hazai fajból álló magkeverékkel, ebből legalább egy évelő pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki;”

 

 

NAK

 

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK