Az agrárkár-enyhítési rendszer is igénybe vehető a belvízkárok esetén - 2018. 03. 20.
Agrárhírek

Belvízkár esetén az agrárkár-enyhítési rendszer lehetőséget teremt a gazdáknak a kárenyhítő juttatás igénybevételére.

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt a talajok vízzel való telítettsége az ország több pontján olyan mértékű, amely a mezőgazdasági területeken belvizek kialakulásának kedvez, és a termelők növénykultúráit jelentősen károsítja. A gazdák a károkat a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján elérhető elektronikus felületen jelenthetik be a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Belvíz szempontjából a káresemény bekövetkezése időpontjának azt kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon a felület az „Elektronikus ügyintézés” menüpont alatt érhető el az „MKR – Mezőgazdasági Kockázatkezelő Rendszer” elnevezésű alkalmazáson keresztül. Az elektronikus felület használatához szükség esetén a falugazdászok nyújtanak segítséget.

A kárenyhítő juttatás igénybevételének feltételei a következők:
· a termelő a használatában levő termőföldön bekövetkezett káreseményt, valamint a várható hozamcsökkenés mértékét a bekövetkezésétől számított 15 napon belül az agrárkár-megállapító szerv részére bejelentette,
· a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a mezőgazdasági termelő használatában volt,
· a termelő az adott kárenyhítési évben üzemi szinten 15 százalékot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést (bevételkiesést) szenved el, amelyet az agrárkár-megállapító szerv igazol,
· a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig maradéktalanul megfizette;
· a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor az elemi káreseményen alapuló okon kívüli okból nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A belvízkárok után kárenyhítő juttatás öt egymást követő éven belül legfeljebb három alkalommal vehető igénybe. Bővebb információ itt olvasható.

 

Jogszabályi háttér

- 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
27/2014. (XI.25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 

NAK

Eseménynaptár
Apróhirdetés
Agrometeorológiai előrejelzés
2018. július 20. - július 26. közötti időszakra
RÉSZLETEK