Adózás 2018 - 2018. 03. 12.
Innováció és agrárkutatás

 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy letölthető a 2017/6 lapszámban megjelent ,,Adózás 2018" című fejezete.

A letölthető pdf fájl megtekintéséhez kattinson ide!

 

Közel 14 év után 2018-tól teljesen új formába öntik az adózást érintő rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat, ami egyrészt a jelenlegi szabályok újrakodifikálását, másrészt pedig több változtatást is hoz mind az adózók mind az adóhatóság életébe. A módosítással az adózást érintő jogszabályok újra tagolása, valamint az eljárási szabályok elkülönítése is megtörténik, így 2018-tól az általános eljárási szabályok az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben (Air.), míg az egyes adózási szabályok az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) kapnak helyett. Ezen felül az egyes speciálisabb részlet szabályok külön kormányrendeletekben lesznek rögzítve. 

 

Részletes tartalomjegyzék:

 

 ADÓZÁS 2018

 

I. ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2018. (Czenki Péter)
1. Bejelentkezés, változásbejelentés
  1.1. Egyéni vállalkozók
    a.) Általános szabályok
    b.) Változásbejelentés
    c.) Bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettség elmulasztása
  1.2. Őstermelők bejelentkezése
  1.3. Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése
2. Képviselet
3. Kezdő adózók támogatása
4. Az adóbevallás, adófizetés
   4.1. Adóbevallási gyakoriság általában
   4.2. Bevallási határidők
   4.3 Áfa bevallási gyakoriság
     4.3.1. Áfa bevallási gyakoriság általános szabálya
     4.3.2. Változás a bevallási gyakoriságban
   4.4. Adófizetés, kiutalás
   4.5. A készpénzfizetés korlátozása az adózók közötti ügyletekben
5. A megszűnés és szüneteltetés
   5.1. Megszűnés egyéni vállalkozásnál
   5.2. Az egyéni vállalkozási tevékenység szüneteltetése
   5.3. A megszűnés bejelentése az adóhatósághoz
   5.4. Megszűnéssel, átalakulással kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek
     5.4.1. Bevallással kapcsolatos kötelezettségek
     5.4.2. Adatszolgáltatás


II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZABÁLYAI (Lepsényi Mária)
1. Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap
2. Közös őstermelői tevékenység
3. Családi gazdaságok
4. Az egyes tevékenységek minősítése
   4.1.1.Saját tulajdonú erdőben végzett erdőgazdálkodási tevékenység
   4.2. Kistermelői élelmiszertermelés
   4.3 Őstermelői és egyéni vállalkozói tevékenység együttes folytatása
5. Nyilvántartások vezetése
6. Jövedelem megállapítása
   6.1. Bevételek
      6.1.1. Speciális szabályok a bevételekre vonatkozóan
      6.1.2. Termőföld értékesítése
      6.1.3. Háztartásban termelt felesleg, gyűjtött termények értékesítése
      6.1.4. Vadon gyűjtött termékek
      6.1.5. Vagyoni értékű jogok
   6.2. Támogatások
      6.2.1. Szőlőültetvények támogatása
      6.2.2. Egységes területalapú támogatás
      6.2.3. A támogatás hatása a bevételi értékhatárra
      6.2.4. De minimis támogatások
   6.3. Bevételt csökkentő tételek
7. Költségek
   7.2. Gépjárműköltség – Cégautóadó
8. Jövedelem-Összevont adóalap
   8.1. Összevont adóalap
   8.2. Őstermelői kedvezmény
   8.3. Családi kedvezmény
9. Mezőgazdasági kistermelő átalányadózása
10. Adóelőleg - megállapítás
11. Adóbevallás
   11.1. Nemleges bevallási nyilatkozat
12. Tevékenység megszüntetése
13. Egyéni vállalkozók
14. A termőföld bérbeadása
   14.1 Termőföld bérbeadásából származó bevétel
   14.2 Adómentes bevétel
   14.3 Bérbeadásból származó jövedelem bevallása, adó megfizetése
   14.4.Haszonbérleti díjként kapott termény értékesítése
15.Társult erdőgazdálkodási tevékenység
   15.1.Vadászati jog gyakorlása és hasznosítása
     15.1.1.Önálló vadászati jog gyakorlásából származó jövedelem
     15.1.2.Önálló, illetve társult vadászati jog haszonbérbe adása
16. Termőföld értékesítéséhez kapcsolódó adókötelezettség
   16.1 Jövedelem meghatározása
   16.2 Adómentes termőföld értékesítés
   16.3 Speciális adómentes eset
   16.4 Átminősített termőföld értékesítése
     16.4.1. Adó alapjának meghatározása


III. A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ JÁRULÉK,
ADÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE (Matlné Kisari Erika)
1. Őstermelői igazolvány alapján folytatott tevékenység esetén a biztosítási kötelezettség
2. A biztosítási kötelezettség időtartamaelbírálása
3. A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése
4. A biztosítási kötelezettség alá nem tartozó mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettsége
5. Egyéni vállalkozói igazolvány folytatott tevékenység
   5.1. Járulékok alapja
   5.2. Mentességek
   5.3.A családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok
   5.4 A bevallási kötelezettség teljesítése
6. A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség
7. Mentesülés az adófizetési kötelezettség különös szabályainak alkalmazása alól
8. A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény
9. Bevallás és megfizetés
10. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség


IV. MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK A TÁRSASÁGI ADÓ RENDSZERÉBEN (dr. Németh Nóra)
1. A társasági adókötelezettség meghatározásának általános módja
2. A legjellemzőbb korrekciós tételek a mezőgazdasági tevékenységet folytató adózók szempontjából
   2.1. Az értékcsökkenési leírás
   2.2. A fejlesztési tartalék
   2.3. A kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedveménye
   2.4. A termőföldből átminősített ingatlannal összefüggő korrekciós tételek
   2.5. A Kárenyhítési Alap részére nyújtott támogatás kedvezménye
   2.6. A munkavállalók mobilitásával összefüggő kedvezmények
   2.7. A kisajátítási nyereség kezelése
   2.8. A veszteségleírás, a mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó visszamenőleges hatályú veszteségleírása
3. Adókedvezmények
   3.1. A KKV-k beruházási hitel kamatának kedvezménye
   3.2. A fejlesztési adókedvezmény
   3.3. Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye
4. Eljárási kötelezettségek, különösen a mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó társasági adóelőleg fizetése


V. A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK AZ ÁFA RENDSZERÉBEN (dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna)
1. A különleges jogállására jogosult mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
2. A kompenzációs felár rendszere és annak érvényesítése
3. Különös jogállásról lemondás
4. Az adófizetésre kötelezett személye
5. A felvásárlási okirat
6. Számlázás
7. Beszerzéseket terhelő áfa levonása
8. A kompenzációs rendszeren kívüli ügyletek
9. A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany és az alanyi adómentesség
10. A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany és a pénzforgalmi elszámolás
11. A hús termékkört érintő, kompenzációs rendszeren kívüli áfa szabályozás és az abban történt változások


VI. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (Lepsényi Mária)
1. Adóalanyiság, bejelentkezés
2. Bevétel meghatározása
3. A kisadózó vállalkozások tételes adójának mértéke és megfizetése
4. A kisadózó vállalkozások tételes adójával teljesített közterhek
5. Bevételi nyilvántartás
6. A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme
7. KATA és az őstermelés
8. Egyéb tudnivalók


VII. ŐSTERMELŐK TERMŐFÖLDSZERZÉSÉNEK ILLETÉKFIZETÉSI SZABÁLYAI (dr. Tóth György)
1. A termőföld megszerzésére vonatkozó illetékszabályok
2. A gazdaságátadási támogatással összefüggésben megállapítható illetékmentességek
3. További fontosabb illetékmentességek


ADÓZÁSI MELLÉKLET 2018

  1. Számú melléklet (Lepsényi Mária)
Az Szja tv. 6. számú mellékletének II. pontja alapján mezőgazdasági őstermelői termékeknek és tevékenységeknek listája
  2. Számú melléklet (dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna)
A mezőgazdasági tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások
  3. Számú melléklet (dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna)
A fordított adózás alá tartozó termékek köre
  4. Számú melléklet (Lepsényi Mária)
Az értékcsökkenési leírásra vonatkozó legfontosabb szabályok
  5. Számú melléklet (Lepsényi Mária)
Hasznos információk a gépjárműköltség számításához

 

 

 

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK