A vízrendezés általános előírásai - 2019. 07. 01.
Agrárhírek

 

A csatornák (vízfolyások) kapacitását, medrének, valamint műtárgyainak kiépítési mértékét az előfordulási valószínűségű vízhozam levezetésére kell méretezni. 

 

 

1–3%-os előfordulási valószínűségű vízhozam

10%-os 
előfordulási valószínűségű vízhozam

- belterületen és 
- a kiemelt jelentőségű létesítmények környezetében

- külterületen a veszélyeztetett értékek, valamint az 
- elöntéssel veszélyeztetett terület a területhasználat, illetve az 
- érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb

 

Meder méretezésénél figyelembe kell venni a vízgyűjtőn, az állandó tározókban, illetve az ideiglenesen a belvízöblözetben visszatartott vízmennyiséget.

A vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen (a vízjogi engedélyben meghatározott mérték alá) és állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell.

Csatorna (árvízvédelmi művel védett vagy depóniával rendelkező vízfolyás), esetén a meglévőek tekintetében a terület tulajdonosa köteles gondoskodni a töltés külső oldalán a felszíni lefolyásból összegyűlő vizek elvezetéséről, újonnan létesülő töltés vagy depónia esetében a vízjogi engedélyesnek kell gondoskodnia.

Belvízcsatornába (csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba) tisztítatlan települési szennyvizet vagy szervestrágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. Vonatkozó szabályozás: A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet.


(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK